چطور در 18 هفته 30 میلیون تومان پول نقد تو حساب بانکی مان باشد حتی اگر هیچ ایده ای نداریم

شاید این بهترین 18 هفته زندگی ات باشد